Reklamácia


Som (identifikácia statusu reklamujúceho subjektu)